آرمان گرایی واقع بینانه

8 ژانویه 2015

هیچ وقت از تئوری  (نظریه) کوتاه نیا

در عمل، واقعی عمل کن

و هرجا و هروقت و هر طور که شد

عمل را به نظریه نزدیک کن.

شبکه اجتماعی

3 دسامبر 2014

«ما همین صد نفریم»
که در هیئت، راهپیمایی، حلقه ، موسسه فرهنگی، مدرسه، دانشگاه و فضای مجازی و…
با ترکیب ها و جایگشت های متفاوت تکرار می شویم!

کوچک زیباست!

20 نوامبر 2011

حکایت غریبی است.
هر چه به زمینـــی ها نزدیکتر می شوی، برایت کوچکتر می شوند
و
هر چه به آسمانی ها نزدیکتر می شوی، عظمتشان را بیشتر درک میکنی…
حکایت غریبی است این “فاصله”…

بدیهیات- 2

12 نوامبر 2011

آدم باید تاریخ زندگیش را خودش بنویسد

بدیهیات

5 آگوست 2011

بعضی رفیق ها فقط به درد رفاقت می خورند. (نه بیشتر!)

 

RSS