شبکه اجتماعی

3 دسامبر 2014

«ما همین صد نفریم»
که در هیئت، راهپیمایی، حلقه ، موسسه فرهنگی، مدرسه، دانشگاه و فضای مجازی و…
با ترکیب ها و جایگشت های متفاوت تکرار می شویم!

ول+ی

19 ژانویه 2014

بازی کردن و گم شدن
زخم خوردن و دردکشیدن
دل بستن و دل کندن
ایستادن و هزینه کردن
دویدن و زمین خوردن و باز بلند شدن و دویدن
مبارزه کردن و شکست خوردن و باز مبارزه کردن

اما ول شدن نه!

آدمی که ولی داشته باشد ول نمی شود.

ناز تو را خواهم خرید…

18 ژوئن 2012

رفیق
ناز دارد.
باید خرید.
حرمت دارد.
باید نگه داشت.
عیب دارد.
باید پوشید. هدیه داد…

سنگ صبور غمهام…

6 می 2012

رفیق، سنگ هم باشد به درد می خورد…

بدیهیات- 2

12 نوامبر 2011

آدم باید تاریخ زندگیش را خودش بنویسد

بدیهیات

5 آگوست 2011

بعضی رفیق ها فقط به درد رفاقت می خورند. (نه بیشتر!)

 

RSS