احتضار

10 اکتبر 2015

#این_روزها شارژ گوشی همراهم چهار روز یک بار تمام می شود…

شارژ خودم چهار ساعت یک بار.

آرمان گرایی واقع بینانه

8 ژانویه 2015

هیچ وقت از تئوری  (نظریه) کوتاه نیا

در عمل، واقعی عمل کن

و هرجا و هروقت و هر طور که شد

عمل را به نظریه نزدیک کن.

بهار کی می رسد از راه…آه!

30 نوامبر 2014

پاییز فصل غمگین باغبان است.

24

16 آگوست 2014

آدم وقتی بزرگ میشه که دیگه جشن تولد براش نگیرن…

نیم کلاچ

22 ژوئن 2014

این روزها  می توانم  در خیابان های شلوغ لایی نکشم و در خیابان های خلوت تخته گاز نروم!

این روزها  می توانم نجوا کنم: حالتی بین پچ پچ و حرف زدن معمولی که قبلا پیدایش نکرده بودم!

این روزها می توانم قدم هایم را کوتاه  و آرام بردارم.

این روزها می توانم گاهی آرام یک جا بنشینم!

این روزها فهمیده ام ترمز و کلاچ هم به درد ماشین زندگی می خورد…

معلمانه-متاهلانه

12 می 2014

معلم باید متاهل باشد!!!

بدیهیات- 2

12 نوامبر 2011

آدم باید تاریخ زندگیش را خودش بنویسد

RSS