جانم نقی (ع)

9 می 2012

هو الهادی

 

یک روز با بمب و انفجار
روز دیگر با هرزنویسی و تمسخر
و حالا با صدای نکره ی حرام زاده ای
نمی دانم مظلومیت امام هادی(ع)، پررویی آنها و بی غیرتی ما تا کی ادامه دارد…

ـپـ.ـنـ : تازه من آهنگ جفنگشو گوش ندادم. فقط متن جفنگیاتشو خوندم و کاور آهنگو دیدم که ای کاش نمی دیدم! ای کاش نمی خوندم! شما هم نبینید و نخونید و گوش نکنید!
 

RSS