به بهانه ی پخش هری پاتر!

27 اکتبر 2013

شاید تنها فایده‌ هایی که خواندن هری پاتر برایم داشت
عادت کردن به خواندن کتاب های حجیم بود
و آشنا شدن با پرنده ی اساطیری ققنوس!

RSS