شبکه اجتماعی

۱۲ آذر ۱۳۹۳

«ما همین صد نفریم»
که در هیئت، راهپیمایی، حلقه ، موسسه فرهنگی، مدرسه، دانشگاه و فضای مجازی و…
با ترکیب ها و جایگشت های متفاوت تکرار می شویم!

ول+ی

۲۹ دی ۱۳۹۲

بازی کردن و گم شدن
زخم خوردن و دردکشیدن
دل بستن و دل کندن
ایستادن و هزینه کردن
دویدن و زمین خوردن و باز بلند شدن و دویدن
مبارزه کردن و شکست خوردن و باز مبارزه کردن

اما ول شدن نه!

آدمی که ولی داشته باشد ول نمی شود.

ناز تو را خواهم خرید…

۲۹ خرداد ۱۳۹۱

رفیق
ناز دارد.
باید خرید.
حرمت دارد.
باید نگه داشت.
عیب دارد.
باید پوشید. هدیه داد…

سنگ صبور غمهام…

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱

رفیق، سنگ هم باشد به درد می خورد…

بدیهیات- ۲

۲۱ آبان ۱۳۹۰

آدم باید تاریخ زندگیش را خودش بنویسد

بدیهیات

۱۴ مرداد ۱۳۹۰

بعضی رفیق ها فقط به درد رفاقت می خورند. (نه بیشتر!)

 

RSS