غار تنهایی

۳ تیر ۱۳۹۰

ماکسیملیان قرن ۲۱

وقتی که از نادانی و حقارت  مردم فیلادلفیا – که حالا نامش تهران است –  خسته  بشود؛

وقتی بخواهد از عرصه ی حکومت دقیانوس روزمرگی بگریزد؛

باید از زندان دلش فرار کند و بزند به کوه!

باید بیاید و دنبال کهفی بگردد و به آن پناه ببرد…

 

کهف الشهدا، حالا غار تنهایی شهروندان شهر زده ای شده

که به آن پناه بیاورند و از خواب طولانی غفلت بیدار شوند…

 

 

کهف الشهدا


دیشب اولین باری بود که قسمتم شد اما فکر کنم مشتری شدم!


RSS