مهارت زندگی دینی

۶ آذر ۱۳۹۳

«مناجات با خدا و دعا مهم ترین مهارت در زندگی معنوی و دینی است. دعا یک مهارت است و به آموزش نیاز دارد. کدام کتاب درسی، کدام قصه، انیمیشن و کارتون، کدام فیلم کودک و نوجوان یا برنامه آموزشی تلویزیون این مطلب را حساب شده، آموزش داده است؟ … یاد گرفتن اینکه در تنهایی و در زمانی که هیچ کسی جز خودش و خدا نیست با او حرف بزند، نجات بخش است. مهارت زیارت، اینکه بتواند و بلد باشد با یک ولی خدا چگونه حرف بزند، مهارت نذر، مهارت صدقه، اینها مهارت های زندگی دینی است.»

سبک زندگی – حجت الاسلام زائری- نشر آرما – ص۱۰۴

جانم به قربان عرفه!

۱۵ آبان ۱۳۹۰

غم باد که می گیرم،
همیشه بین مناجات و روضه مردّدم؛
جانم به قربان عرفه
که هم مناجات است و هم روضه.

RSS