روز جهانی شک!

۱۱ مرداد ۱۳۹۰

هو الکریم

این سال ها،

یوم الشک که  از راه می رسد

شک می کنم!

شک می کنم که بالاخره این ماه رمضان آدم می شوم یا نه؟

شک می کنم که صاحب خانه، این بار هم سر سفره ی مهمانیش راهم می دهد؟

که در ماه زندانی شدن شیاطین، حریف شیطان نفسم می شوم؟

که توبه ی شب قدر امسال را هم می شکنم؟ که اصلاً توفیق توبه پیدا می کنم؟

که باز هم  بدبخت می شوم؟ (مگر نه این که پیامبر (ص)  فرمود: بدبخت کسى است ، که در این ماه بزرگ از آمرزش خداوند محروم ماند.)

به من باشد، یوم الشک را روز جهانی شک نام گذاری می کنم!

اینطوری، شاید  یک روز در سال به بعضی چیزها شک کنیم.

شک کنیم به  اتفاقات، روزمرگی ها، دوستی ها و دشمنی ها، به نیت ها و عمل ها؛ شک کنیم  به خودمان…

 شک کنیم به این که کجای زندگی خودمان، دیگران و اصلا کجای دنیا ایستاده ایم؟!

کاش همه ی شک ها را می شد با  استهلال و رصد با چشم غیر مسلح تبدیل به یقین کرد …

برای گوش کردن:

 سلام – حاج منصور ارضی

RSS