احتضار

۱۸ مهر ۱۳۹۴

#این_روزها شارژ گوشی همراهم چهار روز یک بار تمام می شود…

شارژ خودم چهار ساعت یک بار.

آرمان گرایی واقع بینانه

۱۸ دی ۱۳۹۳

هیچ وقت از تئوری  (نظریه) کوتاه نیا

در عمل، واقعی عمل کن

و هرجا و هروقت و هر طور که شد

عمل را به نظریه نزدیک کن.

بهار کی می رسد از راه…آه!

۹ آذر ۱۳۹۳

پاییز فصل غمگین باغبان است.

24

۲۶ مرداد ۱۳۹۳

آدم وقتی بزرگ میشه که دیگه جشن تولد براش نگیرن…

نیم کلاچ

۱ تیر ۱۳۹۳

این روزها  می توانم  در خیابان های شلوغ لایی نکشم و در خیابان های خلوت تخته گاز نروم!

این روزها  می توانم نجوا کنم: حالتی بین پچ پچ و حرف زدن معمولی که قبلا پیدایش نکرده بودم!

این روزها می توانم قدم هایم را کوتاه  و آرام بردارم.

این روزها می توانم گاهی آرام یک جا بنشینم!

این روزها فهمیده ام ترمز و کلاچ هم به درد ماشین زندگی می خورد…

معلمانه-متاهلانه

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۳

معلم باید متاهل باشد!!!

بدیهیات- 2

۲۱ آبان ۱۳۹۰

آدم باید تاریخ زندگیش را خودش بنویسد

RSS