احتضار

18 مهر 1394

#این_روزها شارژ گوشی همراهم چهار روز یک بار تمام می شود…

شارژ خودم چهار ساعت یک بار.

آرمان گرایی واقع بینانه

18 دی 1393

هیچ وقت از تئوری  (نظریه) کوتاه نیا

در عمل، واقعی عمل کن

و هرجا و هروقت و هر طور که شد

عمل را به نظریه نزدیک کن.

بهار کی می رسد از راه…آه!

9 آذر 1393

پاییز فصل غمگین باغبان است.

24

25 مرداد 1393

آدم وقتی بزرگ میشه که دیگه جشن تولد براش نگیرن…

نیم کلاچ

1 تیر 1393

این روزها  می توانم  در خیابان های شلوغ لایی نکشم و در خیابان های خلوت تخته گاز نروم!

این روزها  می توانم نجوا کنم: حالتی بین پچ پچ و حرف زدن معمولی که قبلا پیدایش نکرده بودم!

این روزها می توانم قدم هایم را کوتاه  و آرام بردارم.

این روزها می توانم گاهی آرام یک جا بنشینم!

این روزها فهمیده ام ترمز و کلاچ هم به درد ماشین زندگی می خورد…

معلمانه-متاهلانه

22 اردیبهشت 1393

معلم باید متاهل باشد!!!

بدیهیات- 2

21 آبان 1390

آدم باید تاریخ زندگیش را خودش بنویسد

RSS