مهارت زندگی دینی

6 آذر 1393

«مناجات با خدا و دعا مهم ترین مهارت در زندگی معنوی و دینی است. دعا یک مهارت است و به آموزش نياز دارد. کدام کتاب درسی، كدام قصه، انیمیشن و کارتون، کدام فیلم کودک و نوجوان يا برنامه آموزشی تلویزیون این مطلب را حساب شده، آموزش داده است؟ … ياد گرفتن اينكه در تنهایی و در زماني كه هیچ کسی جز خودش و خدا نيست با او حرف بزند، نجات بخش است. مهارت زیارت، اینکه بتواند و بلد باشد با یک ولی خدا چگونه حرف بزند، مهارت نذر، مهارت صدقه، اینها مهارت های زندگی دینی است.»

سبک زندگی – حجت الاسلام زائری- نشر آرما – ص104

RSS