کنکور غرب شناسی

31 فروردین 1394

وی تاکید کرد که ………….. عرصه فعالیتی گروهی است و در واقع مدرسه زندگی است که انسان می‌تواند در آن به مهارت‌های بالایی برای زندگی و تهذیب نفس دست یابد.

جای خالی را با کلمه ی مناسب پر کنید:

الف) بسیج

ب)مسافرت جهادی

ج) دبیرستان م.1

د)مستطیل سبز (+)

 

آرمان گرایی واقع بینانه

18 دی 1393

هیچ وقت از تئوری  (نظریه) کوتاه نیا

در عمل، واقعی عمل کن

و هرجا و هروقت و هر طور که شد

عمل را به نظریه نزدیک کن.

عصر تاریکی

16 آذر 1393

آه از وقتی اسلام شناسنامه ای دانش آموزان با علم پوزیتیو در تناقض قرار بگیرد
و معلم سکولار توصیه کند حساب دین و علم را از هم جدا کنید!

سمینار بررسی مسائل اجتماعی ایران

5 آذر 1393

اصرار روی اینکه در طول یک ارائه ی علمی مفصل، مدام “انقلاب اسلامی”  را “انقلاب 1357” بنامد و به جای امام خمینی (ره) از آیت الله خمینی استفاده کند را می توانم درک کنم
اما اینکه با چه چسبی مشکل سرقت علمی و خرید و فروش پایان نامه ها در دانشگاه ها را به اسلامی شدن دانشگاه ها و  اندیشه های مقام معظم رهبری چسباند نه!

کاش روزی برسد که در سپهر علوم انسانی، به جای «جمهوری اسلامی» به «مسائل جمهوری اسلامی» بپردازیم.

Multi-Task

13 تیر 1392

کاش به همون اندازه ای که آدم “فنی خوانده”  ی “علوم انسانی کار” داریم؛

آدم “علوم انسانی خوانده” ی”فنی کار” داشتیم!

 
 
البته بعید میدونم جفتشون خیلی به دردی بخورند!
RSS