معلمانه-2

6 مرداد 1391

جلسه ی اول را با کلی انرژی و مطلب شروع می کنم.

برایشان از ضرورت خلاقیت می گویم و کلی مثال برایشان میزنم.

سعی می کنم ذهن بچه ها درگیر شود و برایشان سوال و دغدغه ایجاد کنم.

بعد از کلاس منتظر سوالات بچه ها نشسته ام.

سه-چهار نفر دور میزم جمع می شوند.

اولین سوالشان این است:

آقا! شما هیئت کجا میرین؟!

معلمانه

31 تیر 1391

بازی روزگار...

هشت سال پیش

پشت کنکور ارشد مانده، مربی پرورشی مدرسه بود و معلم خلاقیت

و به من گفته بود: می بینمت که چند سال دیگه جای من نشستی! مربی پرورشی و معلم خلاقیت…

کجایی مهندس که ببینی بازی روزگار با آدم ها چه می کند…

RSS